BANNER SON 4 

Kurumsal Değerlerimiz

ADELET

Kızılay, adaleti temsil eder. Hizmetlerini ihtiyaç sahibi herkese ayrım gözetmeden ulaştırır. Bütün toplumlara yönelik hizmetlerini Uluslararası Hareketin Temel  İlkelerine ve Kurumsal Değerlerine bağlı olarak yürütür.

“Adalet” değerini Kızılay;

Her kesime sınıfa kişiye karşı din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan aynı tutum ve davranışı sergilemek,

Her durumu ve seçeneği   adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek,

Tüm faaliyetlerinden ve hizmetlerinden adalet değerine uygun hareket etmek,

İnsani değerlerin yaygınlaştırılmasıyla kalıcı barışa katkıda bulunmak,

Kızılay mensupları arasındaki ilişkilerin dayanağı olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

Açık İletişim

Kızılay; varoluş sebebi gereği kalıplardan ve önyargılardan uzak, paylaşımcıdır. Bilgiyi; bağışçıları, çözüm ortakları ve toplun ile paylaşır, ulaşılabilir kılar.

“Açık İletişim” değerini Kızılay;

Bilgi ve deneyimleri paylaşmak,

Toplumla etkileşim sağlamak,

Erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir olmak,

Teşkilat içinde de sürekli ve eşzamanlı bilgi paylaşmak olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

Dayanışma

Kızılay, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsalidir. Tarihi köklerinden ve halkın duyarlılığından beslenen Kızılay, bağışçılarıyla ortak değerlerde birleşir ve birlikte hareket eder. Kızılay, her türlü hizmetini toplumun gücüyle destekler. Kızılay mensupları da köklerinden aldığı kültür, gelenek ve birikimleriyle hizmetlerini üretirken kendi aralarında da dayanışmaya önem verir.

“Dayanışma” değerini Kızılay;

Bağımlılık, takım ruhu, güven, iş birliği, yardımlaşma ve paylaşım olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

Güven

Kızılay, Temel ilkeleri ve Kurumsal Değerlerini hayata geçirerek güven sağlar. İnsan onurunun korunmasını her türlü değerin üstünde tutar ve bunu teminat altına alır. Kızılay mensupları arasındaki ilişkiler de güvene dayanır.

“Güven” değerini Kızılay;

Söz, iş ve davranışlarında güvenilir olmak,

Başarının ve itibarın dayanağı,

İlişkilerde güven ve süreklilik,

Kaynak ve kapasitesi dahilinde hizmet üretmek,

Tutarlılık,

Toplumsal sorunların çözümünde bir araç olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline getirir.

Kızılaycılık Onuru

Kızılaycılık; halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymaktır. Kızılaycılar, Kızılayın Temel  İlkelerini ve Kurumsal Değerlerini samimi olarak benimseyen, içselleştiren, tutum, davranış ve hizmetlerine yansıtan, insan ızdırabını  dindirmek için fedakarca hizmet üreten “İyilik Dervişleri” dir. Ülkesinin en yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığının yüksek himayesinde bulunan Kızılayın mensubu olmak onurudur.

“Kızılaycılık Onuru” değerini Kızılay;

Kurumsal değerleri ve Uluslararası Hareketin ilkeleri kılavuzluğunda,

İrade ve akılla,

Coşku,  tutku ve bağlılıkla,

Çağdaş, yenilikçi ve fark yaratarak insanlığa hizmet etmek olarak tanımalar.

Kızılaycılar, kendi aralarındaki ilişkilerde “Kızılaycılık Onurunu” incitmeyecek şekilde davranışlar sergiler ve bunu kültür haline getirir.   

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

kizilay_banner_950X100